Naše poslanie

 
 
 

Naším poslaním je realizovať Boží plán v prostrediach, v ktorých sme včlenené.
Skúmame znaky čias a pozorne sledujeme potreby, ktoré vznikajú v našej spolocnosti, aby sme spolu s inými hľadali primerané odpovede a nové spôsoby rozlišovania a konania.

Sme ochotné vstúpiť do prostredí, kde sú potreby najväčie. Chceme tam svedčiť o Kristovi svojou pripravenosťou načúvať, nežnosťou a porozumením.
Hladíme na svet s láskou a optimizmom, sme otvorené pre prijatie autentických hodnôt vpísaných do ľudskej existencie, usilujeme sa o vytváranie spoločenstva a nadviazanie dialógu, aby sme pomáhali budovať spoločnosť založenú na spravodlivosti a úcte k ľudskej osobe.

Práca vykonávaná kvalifikovane a profesionálne nám umožňuje:

  • budovať ľudskejší svet, inšpirovaný kresťanskými hodnotami;
  • vážiť si osobu viac ako zisk;
  • spolupracovať na budovaní Božieho diela vo svete.

S otvoreným srdcom a prejavmi našej ženskosti sa venujeme všetkým ľuďom, pričom kresťanský postoj preniká naše každodenné vzťahy. Sme zvlášť citlivé na problémy mladých a sme solidárne s najchudobnejšími.

Niektoré z nás sa rozhodli žiť v misijných oblastiach, kde prispievajú svojou odbornosťou alebo sa angažujú v projektoch podporujúcich ľudský rozvoj.

Nie kvôli dôležitosti, alebo aby ste sa ukazovali, nie preto, aby vás chválili, že sa posväcujete a snažíte sa byť dokonalé, ale v pokore  a z lásky k Bohu