Inštitút

 
 
 

Sme sekulárny inštitút pápežského práva, ktorý má  sídlo v Ríme, kde má sekretariát a archív. Naša formácia a náš život spoločenstva má pružnú “referencnú štruktúru”.

Nežijeme spoločným životom ani nemáme spoločné apoštolské diela (napr. školy, oratóriá…) ale každá z nás, pozorná na Božiu vôľu a na výzvy prostredia, v ktorom žije, angažuje sa a je disponovaná k službe, a tak ohlasuje Krista svojím životom.

Žijeme samy alebo v rodine, ale často sa spolu stretávame, aby sme sa konfrontovali, formovali, pomáhali si alebo sa len jednoducho tešili z toho, že sme spolu!

Vedomie, že máme rovnaké poslanie vo svete, a skutočnosť, že patríme do rovnakého Inštitútu, posilňuje naše spoločenstvo.

Naše diela sú platné vtedy, keď sú čím viac  oživované naším duchom a ak je v nich skutočná láska k Bohu, teda naše diela budú naozaj živé,
oživované láskou