Saleziánsky

 
 
 

 

My, VDB, prežívame saleziánsku duchovnosť vo svete. Prúdi k nám z Don Boscovho srdca prostredníctvom jeho tretieho nástupcu a nášho zakladateľa Dona Rinaldiho a preniká náš sekulárne zasvätený život.

Vytvárame okolo seba atmosféru charakterizovanú apoštolským dynamizmom a zároven hlbokým vnútorným životom zakotveným v Eucharistii a úcte k Panne Márii; prostredie bohaté na radosť a optimizmus, solidaritu a konkrétnosť, kreativitu a pracovitosť.

Kontemplujeme Boha v tvári každého cloveka. Zvláštnu pozornosť venujeme mladým: sprevádzame ich s porozumením, láskavosťou a rodinným duchom. “Stacč, že ste mladí, aby som vás miloval“ – hovorieval Don Bosco – “Vy, mladí, ste jedinou a neustálou myšlienkou mojej mysle.”

My, VDB, patríme do veľkej saleziánskej rodiny a prežívame spoločenstvo s jej rôznymi zložkami: Saleziáni Dona Bosca (SDB), Dcéry Márie Pomocnice (FMA), Saleziáni spolupracovníci (SS.CC.), Dobrovoľníci s Donom Boscom (CDB), Odchovankyne a Odchovanci SDB a FMA…

Chceme byť laickou, ženskou a zasvätenou tvárou Dona Bosca, v radikálnosti lásky, ktorá sa dáva.

Stále pracujte v prítomnosti Pána, s myšlienkou upretou na Boha. Nech vás neznepokojuje posudzovanie ľudí, kráčajte ďalej, konajte dobro, podnecované myšlienkou na nebo