Zasvätené

 
 
 

 

Chceme z nášho života urobiť dar pre iných, preto sa snažíme žiť ako Ježiš v Nazarete – úplne sa zasvätiť Otcovi v tichom ale výrečnom svedectve.

Sľubami vyjadrujeme vnútornú slobodu, s ktorou pristupujeme k tendenciám našej osobnosti k citom, majetku, moci. Tak svedčíme, že je možné naplno sa realizovať iba vtedy, ak ponecháme Bohu možnosť preniknúť do nášho života.

S nadšením prežívame ducha blahoslavenstiev, aby sme poukázali na Kristov životný štýl.

Sľubom čistoty chceme svedčiť, že je možné milovať každú osobu nezištne, že je možné urobiť zo svojho života dar pre každého brata a sestru; sľubom chudoby chceme vyjadriť, že je možné vlastniť majetok a pritom sa vedieť podeliť a žiť solidárne;
sľubom poslušnosti chceme dosvedčovať úplné odovzdanie sa Bohu, ktorý sa zjavuje v dejinách a osvojiť si štýl života založený na službe.

Základom nášho posväcovania je pokora srdca.
Príkladom nám je náš božský Majster Ježiš Kristus