Dobrovoľníčky Dona Bosca:
nadšenie pre Boha, nadšenie pre svet

Živené modlitbou
v kontexte sveta

Zjednotené v saleziánskej
charizme Dona Bosca

Zjednotené v saleziánskej charizme
po stopách Dona Rinaldiho

Citlivé na problémy mládeže
a solidárne s chudobnými

Vo svete, pre svet,
ale nie zo sveta

 
 
 

Laičky
Vydávame svedetvo tam,
kde sa nachádzame
a kde je to potrebné.

čítajte viac …

Zasvätené
Snažíme sa žiť tak,
aby náš život bol
darom pre iných.

čítajte viac …

Saleziánky
Patríme do veľkej saleziánskej rodiny
a prežívame spoločenstvo
s jej rôznymi zložkami.

čítajte viac …