Naša história

 
 
 

 

Naším zakladateľom je Don Filip Rinaldi, tretí nástupca Dona Bosca.

Hovorili o ňom, že je tak veľmi ponorený do ducha a štýlu zakladateľa spoločnosti, že ho od neho odlišuje iba hlas.
Veľa sa zaoberal laickými skupinami, ktoré sa inšpirovali saleziánskou duchovnosťou.

V čase, keď Don Rinaldi založil prvú skupinu saleziánskych zasvätených laičiek, písal sa rok 1917 a v tej dobe neexistovalo v Cirkvi nič podobné, čo by bolo oficiálne uznané.

Ale svätí vedia zachytiť znaky Ducha a v roku 1919 prvých sedem mladých žien zasvätilo svoj život Bohu.

Po smrti Dona Rinaldiho, v roku 1931, ostali prvé členky bez vodcu, ale naďalej ostávali verné svojmu povolaniu, udržiavajúc “žeravé uhlíky pod popolom”. V roku 1956 začal proces znovuzrodenia a konsolidácie.

V roku 1978 bol Inštitút Dobrovoľníčok Dona Bosca (VDB) schválený ako sekulárny inštitút pápežského práva.

 

Naše nasledovanie Krista tvorí históriu, tvorí deň čo deň živú kroniku na každom mieste kde žijeme. Toto je náš spôsob sekulárneho života – žiť v jednote s Bohom a odovzdávať Krista svetu