Kde nás nájdete

 
 
 

Sekularny Inštitút Dobrovoľničok Dona Bosca

Via Aureliana 53, 00187 Roma (Italia)

Tel (+39) 06.4883946 – (+39) 06.45438633

Fax (+39) 06.4870688

Email: segreteria@istitutovdb.it

Premeniť celý život na apoštolát vyžaduje kontempláciu, ktorá premieňa každú aktivitu na vnútorný úkon