31. januára 2014 kardinál prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a generálnemu tajomníkovi to, vysvetlil na tlačovej konferencii to zvláštne oslava bola navrhnutá v rámci 50. výročia zverejnenia vyhlášky Perfectae caritatis, Druhý vatikánsky koncil a uviedla nasledujúce ciele tento rok určené na zasvätenému životu:

  1. Vďaka Bohu za dar zasväteného života a predovšetkým pre päťdesiat rokov jeho obnovenie podľa učenia rady.
  2. Prijímanie do budúcnosti s nádejou, dôverou v Pána, ktorý ponuka zasvätený celý život.
  3. Ak chcete žiť súčasnosť s vášňou, evanjelizácia povolanie a svedectvo svetu krásu nasledovania Krista v jednej z mnohých spôsobov, ako zasvätený život vyjadruje.